Constante kwaliteit

LC Packaging garandeert u een constante kwaliteit, zodat u verzekerd bent van een goedlopend fabricageproces. Onze slogan is niet voor niets ’keeps your industry going’. Bij LC Packaging stimuleren wij onze constante kwaliteit met onze ’continuous improvement visie’. We houden er rekening mee dat we onszelf continu moeten verbeteren en ontwikkelen. Om aan deze visie zo goed mogelijk invulling te geven, beschikken wij over de volgende middelen:
 

  • Centraal aangestuurd kwaliteitmanagementsysteem (QMS)
  • Verticale integratie met onze productielocaties
  • Jaarlijkse klanttevredenheidonderzoeken
  • Jaarlijkse interne en externe audits
  • Goede traceerbaarheid van onze verpakkingen of componenten hiervan
  • Online klachtregistratiesysteem
  • State-of-the-art, in house testfaciliteiten
     

Onze certificaten en veiligheidseisen
Bij LC Packaging beschikken we over alle benodigde certificaten om voor elke industrie de juiste FIBC te leveren. Hiernaast voldoen onze organisatie en verpakkingen aan alle richtlijnen en veiligheideisen die vallen binnen de Europese standaarden. Neem gerust contact op met onze kwaliteitsafdeling. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over kwaliteit/voedselveiligheid of als u een certificaat wenst te ontvangen.

Algemene eisen en certificeringen:

Referentie Omschrijving  eisen
ISO 21898 Internationale FIBC-standaard voor niet-gevaarlijke goederen met hierin de eisen voor materiaal, design en constructie (Safety factor test, UV test, SWL).
ISO 13934-1 Internationale norm betreffende de trekeigenschappen van weefsels: bepaling van de maximale trekkracht en de rek van textiel.
EG 1907/2006 (REACH) Europese verordening inzake de registratie en beoordeling alsmede autorisatie en beperkingen van chemische stoffen.
EC 94/62 Europese richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval.
ISO 9001 Internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Voedselveiligheid:

ISO 22000 Internationale standaard op het gebied van voedselveiligheid. Toepasbaar in de gehele voedingsketen. Belangrijke eisen die deze norm stelt zijn o.a. de HACCP-analyse en het basisvoorwaardenprogramma.
BRC-S&D Internationale voedselveiligheidsstandaard voor opslag en distributie.
EG 1935/2004 Europese verordening ten aanzien van de kwaliteit van verpakkingen voor levensmiddelen.
EU 10/2011 (PIM) Europese verordening harmoniseert de voorschriften voor de toelating van materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
EG 2023/2006 (GMP) Europese verordening betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
EG 282/2008 Europese verordening met eisen omtrent materialen en voorwerpen van gerecycled plastic, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Milieu:

ISO 14001 Internationale standaard op het gebied van milieumanagement: ter beheesing en vermindering van de milieurisico's van de bedrijfsvoering.

 

Gevaarlijke goederen (UN):

ADR/RID/IMDG-Code Europees verdrag ten aanzien van het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, de zee.
2009/148/EG Europese richtlijn ten aanzien van het verpakken van asbest of asbesthoudend materiaal.

Statische beschermende FIBC's:

IEC 61340 Internationale standaard met eisen en testmethoden voor elektrostatische FIBC's.

Werkomgeving (MVO) :

BS OHSAS 18001 Internationale standaard op het gebied van Health & Safety: ter beheersing en verbetering van de arbeidsrisico's- en omstandigheden.
SA 8000 Wereldwijd leidende standaard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Supporting your products

 
© 2020 LC Packaging